rushy.dk
blank
 
© Rushy Rashid Højbjerg 
Seneste Nyt
RSS

Seneste nyt fra rushy.dk

I dagens udgave af Ugebrevet A4 har jeg følgende kommentar med. Hele artiklen kan læses ved at klikke på linket efter kommentaren.

Forhold på tværs af kulturer kræver særlig indsats
Ægteskab og venskab mellem etniske danskere og muslimske indvandrere har trange kår, men kan fremmes ved at stille større krav til indvandrere om at deltage aktivt i samfundslivet. Det fastslår eksperter og folk, der selv har knyttet tætte personlige bånd på tværs af de to kulturer.

....Skred i indvandrerfamilierne
Journalist og debattør Rushy Rashid Højbjerg er fra Pakistan, men opvokset i Danmark og er på ottende år gift med en nordjyde. Hun har også mærket modstanden mod blandede venskaber og parforhold på egen krop.

»Mine forældre var meget optagede af andre pakistaneres nedsættende syn på en dansk svigersøn. Derfor skammede de sig. Nu er alle deres fire svigerbørn danske, og det har fået brudt mange fordomme. Eksempelvis har de opdaget, at danskere også har familieværdier og holder sammen.«

Hendes egen families nye åbenhed over for danskerne er ikke enestående, oplever Rushy Rashid Højbjerg. Hun vurderer, at der er gang i en hidtil uset tilnærmelse mellem etniske danskere og indvandrere:

»Der sker et meget stort skred i mange indvandrerfamilier. Indvandrerkvinder lærer dansk og kommer ud på arbejdsmarkedet, skolerne er blevet bedre til at rumme mangfoldigheden, og frem for alt får flere indvandrerbørn danske kammerater og kommer i danske hjem. Det er et kæmpe skridt i forhold til vores forældres gene­ration, som barrikaderede sig bag hver deres hoveddør.«

Hun vurderer desuden, at en høj skilsmisserate blandt pakistanere, der giftes med en fra hjemlandet, får mange familier til at være mere åbne for, at deres børn gifter sig med en herboende person med anden baggrund end familiens egen. I sin egen omgangskreds oplever hun nærmest et boom i blandede ægteskaber.

Der er dog stadig alt for mange indvandrere, som lever isoleret i ghettoer og ikke aner, hvad det vil sige at være dansk, mener Rushy Rashid Højbjerg. Hun foreslår derfor – efter svensk forbillede – et frivilligt tilbud om uddannelse i forældreskab til alle gravide par uanset etnisk baggrund. Ét element i denne uddannelse skulle være introduktion til det danske demokrati. Hun efterlyser en mere ligelig sammensætning af indvandrere og etniske danskere i boligområder og skoler. Hun beklager, at det frie skolevalg har øget opdelingen i sorte og hvide skoler.


http://ugebreveta4.dk/2008/200828/Baggrundoganalyse/Forhold_paa_tvaers_af_kulturer_kraever_saerlig_indsats.aspx