rushy.dk
blank
 
© Rushy Rashid Højbjerg 
Seneste Nyt
RSS

Seneste nyt fra rushy.dk

December 2007

Hvidovre, den 16. december 2007

Anmodning om fritagelse for medlemskab af Kommunalbestyrelsen

Jeg har pr. mail den 16. december anmodet Borgmester Milton Graff Pedersen, Hvidovre Kommune, om fritagelse for medlemskab af Hvidovres Kommunalbestyrelse pr. 31. december 2007.

Med henvisning til:

Bekendtgørelse af lov om kommunale valg
§ 103. Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

anmoder jeg hermed om at blive fritaget for mit medlemskab af Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune pr. 31. december 2007.

Som nærmere begrundelse kan jeg angive, at jeg er i færd med at genoptage mit hverv som udøvende journalist. Et for mig ønskværdigt job vil være uforeneligt med mit medlemskab af Kommunalbestyrelsen.

Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle kollegerne i Kommunalbestyrelsen og de to forvaltninger, som jeg har arbejdet sammen med, for to gode år og et godt samarbejde.

Og også et stort tak til de 333 Hvidovre borgere, som viste mig tillid og stemte på mig til Kommunevalget 2005.

Mange venlige hilsener
Rushy