rushy.dk
blank
 
© Rushy Rashid Højbjerg 
Seneste Nyt
RSS

Seneste nyt fra rushy.dk

hej

en lille kommentar om valget. hele artiklen kan læses på:

http://ugebreveta4.dk/2009/200940/Baggrundoganalyse/Nye_byraad_bliver_mere_danske.aspx

kh rushy

Unge indvandrere stemmer dansk
Rushy Rashid, forfatter og journalist med pakistansk baggrund, er tidligere kommunalpolitiker i Hvidovre Byråd. Hun gik selv ind i politik helt uden indvandrerbriller for at være med til at skabe politiske resultater for alle og mener også, det er en forældet tankegang, at indvandrere nødvendigvis skal repræsentere indvandrere politisk. 

»Når vi nu ser antallet af valgte indvandrerpolitikere falde i byrådene, tror jeg, det hænger sammen med, at den unge generation med indvandrerbaggrund begynder at stemme som andre danskere efter politisk overbevisning og ikke etnisk baggrund. Jeg tager selv afstand fra den valgkamp, der foregår i min fars generation, hvor politik først og fremmest har været et spørgsmål om etnisk fællesskab, og hvor man opfordres til at til at stemme på dén og déns søn eller datter – uanset deres politiske budskaber, « siger hun.

Alligevel synes Rushy Rashid, at det er et tab for både integrationen og det repræsentative demokrati, at antallet af byrødder med indvandrerbaggrund er i tilbagegang. Hun opfordrer derfor de politiske partier til at gøre en ihærdig indsats for at hverve politisk aktive også blandt etniske minoriteter.

»Jeg synes af flere grunde, at unge med anden etnisk baggrund end dansk skal gå ind i politik på lige vilkår med andre. Sammensætningen af politikere skal jo helst afspejle det samfund, vi lever i, så repæsentativt demokrati ikke kun er noget, vi snakker om. Og med et aktivt medborgerskab er indvandrere jo både med til at påvirke udviklingen i samfundet og andre samfundsgruppers syn på dem i en positiv retning.«