rushy.dk
blank
 
© Rushy Rashid Højbjerg 
Seneste Nyt
RSS

Seneste nyt fra rushy.dk

Hej, 

Så er det revsetid. Her er min revser-klumme- den sidste i år. God læselyst. Hav en god dag.

Kh Rushy

Bragt i Politiken den 16. december 2011

 

Rushy revser: Fiz Fiz' misbruger retssystemet

 

Der er kun en, der har skylden for den situation Fiz Fiz og hans familie befinde sig i, nemlig hovedpersoen selv. 

”Han er verdens bedste far”, lød det fra en 15-årig datter på TV2 onsdag den 12. oktober i år. Udtalelsen kom som reaktion på Højesterets dom over hendes far, også kendt som Fiz Fiz, statsløs palæstinenser, førtidspensionist og en central figur i Vollsmosebanden Black Ghost. Fiz Fiz blev idømt seks års fængsel for omfattende salg af hash – ifølge politiet drejede det sig om 205 kg. Derudover var der tale om trusler, udstedelse af dummebøder og afpresning. Efter endt afsoning skulle han også udvises fra Danmark. 5 ud af 6 højesteretsdommere var enige i den afgørelse. 

I denne uge kunne man så læse, at Fiz Fiz’s forsvarsadvokat har sendt en klage til den Europæiske menneskerettighedsdomstol over Højesterets dom over Fiz Fiz. Her vil man prøve sagen efter Artikel 8 i den Europæiske Menneskerettigheds Konvention, og påberåbe sig ”Retten til respekt for privatliv og familieliv”. Og den nøjagtig ordlyd for den artikel er: ”1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance”.

Fiz Fiz er nemlig far til otte børn og sammen med advokaten håber han at få omstødt udvisningen ved at få EUdomstolen til at tage hensyn til børnenes ret til at være sammen deres far. Hvis det mislykkes, er der et smuthul mere: Fiz Fiz er også statsløs palæstinenser. Da man ikke har noget sted at gøre af folk uden land, må han blive i Danmark på tålt ophold, hvor han skal melde sig hver dag hos myndighederne (som i tuneser-sagen).

Med sådan en dom i bagagen må det ikke være nemt for hverken Fiz Fiz eller hans familie. Men jeg må indrømme, at jeg har meget svært ved at fatte sympati i denne sag. Der er kun en, der har skylden for den situation Fiz Fiz og familien befinder sig i: Nemlig hovedpersonen selv.

Jeg kan godt forstå, at han prøver alle midler for at blive i Danmark, men det kommer vel ikke helt bag på ham, at hans lyssky forretninger har en konsekvens. Med det lange synderegister har Fiz Fiz ikke hidtil vist mange hensyn til netop den familie, der skal skaffe ham et alibi til at blive i Danmark. Ej heller er det særligt respektfyldt overfor det samfund, der har givet ham husly som flygtning.

Når man ikke er dansk statsborger, kan man ikke forvente at få samme behandling som alle os andre. Begår man alvorlig kriminalitet, så må man også indregne den reelle risiko for udvisning. Så kan man ikke bagefter komme og bede om rabat, fordi man har otte børn.

Det vil også gælde mig, hvis jeg havde bevaret mit pakistanske statsborgerskab og havde begået noget lige så kriminelt, som i denne sag. Så længe man opfører sig ordentlig – uanset hvilket statsborgerskab man har, så har man ikke noget at frygte.

Jeg kender også mennesker, der ikke har valgt dansk statsborgerskab, men som har valgt at bo i deet land og vil det godt for fællesskabet alligevel. De yder deres bedste hver eneste dag, selv om de er klar over risikoen for udvisning, hvis det skulle komme dertil.

Til forskel fra Fiz Fiz har jeg og masser af andre mennesker, der aktivt har valgt at blive danske statsborgere, vist, at vi vil dette land. Vi har kæmpet for at blive danske statsborgere. Velvidende, at det forpligter. Man skal yde til fællesskabet, før man kan nyde de rettigheder, som fællesskabet stiller til rådighed. Jeg har meget svært ved at se hvad Fiz Fiz har bidraget til samfundet ved at sælge 205 kg hash?

Det kan godt være, at han er verdens bedste far for sine børn, men fritager det Fiz Fiz et ansvar for de handlinger, der er gået ud over andre mennesker? F.eks. når andres børn bliver afhængige af den hash, som han har solgt dem. Eller de mennesker han har truet eller uddelt dummebøder til?

Jeg har stor tiltro til det danske retssystem og synes det er vigtigt at statuere eksempler, så det afskrækker andre til at vælge den løbebane, som Fiz Fiz selv har valgt. Man får ikke en udvisning for en parkeringsbøde, eller for at have kørt over for rødt? Højesteretsdommen beviser, at han ikke kun er gået til stregen – med åbne øjne, er han vadet langt over stregen af det tilladte.

Alle har ret til et familieliv, men det er ikke en menneskeret at udnytte det tolerante danske retssystem. Eller den beregnende måde at påberåbe sig de Europæiske Menneskerettigheds Konventioner, fordi det kan redde Fiz Fiz ud af kattepinen.