rushy.dk
blank
 
© Rushy Rashid Højbjerg 
Seneste Nyt
RSS

Seneste nyt fra rushy.dk

Kære Alle mine gæster på hjemmesiden.

Rigtig godt nytår til jer. Håber I alle kom godt ind i det nye år. Jeg tumlede ind i året med både ris og en ros af Majestætens tale. Ros fordi hun roste alle de mange frivillige og ris til dronningen, fordi hun hverken viste sympati for de faldne i Utøya eller nævnte det arabiske forår....og så var det nye år ellers skudt i gang.

Skal i øvrigt også medvirke i TV2's hyldest af dronningen den 15. januar - ved 15.30...

Og så er det min tur til at tage hul på årets første revser-klumme, som kommer her.

Rigtig god læselyst.

kæmpe knus Rushy

Bragt i Politiken, den 6. januar 2012

Dansk politi skal da ha dansk pas 

Det er et radikalt fejlskud at tale om lempelse af kravet om dansk pas for danske politibetjente.

Af Rushy Rashid Højbjerg

Det danske politikorps skal afspejle den danske befolkning. Derfor skal der være betjente fra alle lag i samfundet, som folk fra alle dele af landet. Og så skal man selvfølgelig også sikre sig et hensyn til bl.a. køn, race religion og seksuelle og etniske tilhørsforhold, når man rekrutterer.

Det er et fejlskud fra retsordfører Jeppe Mikkelsen (R), at han i onsdagens Berlingske foreslår lempelse af kravet om dansk statsborgerskab for udlændinge, der gerne vil være politibetjente. Hans argument lød: ”… at det kan øge befolkningens tillid til politiet, at de i højere grad afspejler befolkningssammensætningen”.

Jeg undrer mig over det forslag. For hvis man er i stand til at komme igennem nåleøjet til Politiskolen, så kan man da også få dansk pas. Og hvis man aktivt har truffet valget om ikke at ville være dansk statsborger, hvorfor søren har man så lyst til at være en del af det korps, der netop har til opgave at håndhæve de danske love.

Jeg er meget enig med justitsministerens afvisning af forslaget. Dansk politi skal have dansk pas. Et statsborgerskab indikerer bl.a. hvor en given person har sine loyaliteter. Og hvor han/hun også kan gøre sine rettigheder og pligter gældende. Som borger skal jeg kunne regne med, at danske betjente ikke er bundet af andre loyaliteter.

Jeg synes det er et ædelt mål, at vores politi stræber efter at afspejle den befolkningssammensætning, vi har i Danmark i dag. Også når det gælder betjente med anden etnisk baggrund end dansk.

For nogle år siden blev der sat et politisk mål op om, at 4 % af betjentene skulle have en ikke-dansk baggrund. Det mål er langt fra nået i dag, idet tallet kun er oppe på 1,7 %. Ingen tvivl om, at det bør vi kunne gøre meget bedre. Der er mange forskellige opfattelser af, hvordan vi løser den udfordring. Men det sidste vi skal gøre, er at begynde at file på adgangskravene til politiuddannelsen.

Jeg ved ikke om Jeppe Mikkelsen tror, at en lempelse af kravet om statsborgerskab vil afstedkomme, at horder af unge med anden etnisk baggrund vil vælte ind til optagelsesprøverne til politiuddannelsen. Det kan også være, at der lå nogle helt andre grunde bag den manglende interesse til at arbejde som politibetjent fra de specifikke grupper.

Har man som pakistaner en gang været i kløerne på det pakistanske politi, så er man ikke i tvivl om, hvordan ordensmagten i Pakistan misbruger de beføjelser, der følger med uniformen. Derfor er det ikke drømmen for særlig mange pakistanske forældre, at se deres søn eller datter i en politiuniform.

I Birmingham Politi lavede man et særligt tiltag for nogle år siden, fordi man ikke fik ansøgere med bangladeshi og yemenitisk baggrund. En analyse viste, at forældrene havde afgørende betydning for deres børns valg af karriere og uddannelse. Men reagerede aldrig på opslag fra det britiske politi. Det viste sig nemlig, at den gruppe ikke læste mange engelske aviser. Da politiet så kørte en kampagne i de populære sladder- og filmmagasiner på bangla, gav det endelig pote.

For at nå frem til den yemenitiske gruppe måtte flere betjente med stjerner på skuldrene stille op i diverse programmer på lokal-tv, foran moskeer og forsamlingshuse for at møde forældrene der, hvor de var.

I Rotterdam Politi tog man den gruppe ansøgere ud, som var lige på nippet til at kunne klare optagelsesprøven. De fik et år på skolebænken og blev fagligt opkvalificerede. Dermed var deltagerne klædt på til at kunne tage prøven på lige fod med alle andre.

Måden vi forbedrer den anden etniske repræsentation i politiet skal aldrig ske ved at sænke særlige krav til bestemte ansøgere. Der skal til enhver tid stilles de samme krav til alle, der søger ind til politiet. Når vi som borgere ved, at uanset hvilken hudfarve eller etnicitet den danske politibetjent har, så er uniformen lig med et korps, der arbejder ud fra det samme udgangspunkt, styrker det vores tillid til politiet.

Ifølge Politiforbundet er der p.t. 2000 kvalificerede unge mennesker at vælge ud fra. Sidste år blev kun 95 betjente ansat. Måske man skal være særlig opmærksom på sammensætningen ved nyansættelser i 2012.

Dansk politi skal være vores allesammens politi. Det skal fortsat være retfærdigt og ubestikkeligt og med alle deres loyaliteter rettet mod danske borgere alene. Derfor mener jeg, at vi skal fastholde kravet om dansk statsborgerskab.